Фоново изображение на вътрешната страница

Офиса на директора

Кабинетът на директора е място за прием на родители, ученици, учители, социални лица и др., както и място за уреждане на работа. Затова кабинетът на директора е един от най-критичните прозорци за изграждането на училищна култура. Той отразява вкуса, характеристиките и конотацията на училището. Естетическият и личен стил на директора. Следователно кабинетът на директора е не само лично пространство на директора, но и витрина за показване на имиджа на марката на училището. Стилът на дизайна трябва да бъде кратък и жив, но същевременно тържествен и достоен, отразяващ специфичен културен вкус и показващ царството и духовното търсене на директора.

Principal office

Principal office

Principal office


Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required