Фоново изображение на вътрешната страница

Конферентна зала

Представянето на дизайнерската схема има цялостната идея за целия проект за проектиране на конферентна зала, като например кръгла конферентна маса, която може да побере 15-20 души в малка конферентна зала. В целия проект конферентната зала трябва да отговаря на общите нужди на конференцията и да може да изпълнява функциите на академични доклади, обучение и учене и ежедневни срещи.

Meeting room

Meeting room

Meeting room


Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required