Фоново изображение на вътрешната страница

Класната стая на гимназията

КОНЦЕПЦИЯ ЗА ДИЗАЙН:


Класната стая е важна част от училището, а също така е основното пространство за учители и ученици да учат и живеят заедно. В целия кампус класната стая, като основно място в учебния процес, има решаващо въздействие върху образованието на студентите. Вдъхновяващите класни стаи чрез внимателно планиране и дизайн са от решаващо значение за подобряване на фокуса на учениците и ефективното учене.

High school classroom

High school classroom

High school classroom


Вземете най-новата цена? Ще отговорим възможно най-бързо (в рамките на 12 часа)
  • This field is required
  • This field is required
  • Required and valid email address
  • This field is required
  • This field is required